/article/3970/kontaktboks_samcom3.jpg

  Kvalitets produkter fra
   


    

   Nordsjö ONE

   Nordsjö One er en dekkende maling beregnet for maling av trefasader, betong og forzinkede flater. Den fyldige konsistensen gir et malingssjikt med svært god dekkevne og en malingsfilm med svært god fargestabilitet. Benyttes One i system med Tinova V Impregneringsolje og Tinova V Tregrunn vil vedlikeholds-intervallene kunne bli opptil 16 år under normale forhold.

   Holdbarhet – Vedlikeholdsintervaller – Garanti.

   Ut i fra ovenstående ligger det i dagen at holdbarhet avhenger av mange faktorer. Man kan derfor ikke gi noen eksakt tid for holdbarhet.

   Mht. holdbarhet og kriterier for holdbarhet på utendørs produkter følger vi normalt bransjens egen definisjon. Holdbarhet omfatter erosjon i malingssjiktet og fargeendring. Vi forventer at dette produktet kan ha en holdbarhet på farge og glans inntil 14 -16 år.

    

   Vedlikeholdsintervaller på malt trekledning utvendig er umulig å gi noe fast intervall på. Viktige og avgjørende faktorer for vedlikehold er, at periodisk vask og rengjøring utføres minimum hvert andre år, og at det foreligger en kontroll og ettersyn av nedløp / renner og beslag. Og at utbedring av skader påført mekanisk utføres umiddelbart.   

    

   Garanti på produktets vedheft til underlaget kan vi gi, med bakgrunn i at produktet benyttes i henhold til våre anvisninger på et bærekraftig underlag. Disse produktene regnes med og ha en god tre beskyttelse i opptil16 år.